OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-oblak.cz. Odpovědnou osobou pro tento obchod je Mgr. Blanka Kučerová. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - OBLAK | OMALOVÁNKY BLANKY KUČEROVÉ (se sídlem Věnceslava Metelky 67, 512 11  Vysoké nad Jizerou), IČO 72863544 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jak nakupovat

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.

Dále můžete pokračovat ve výběru. 
Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k  pokladně

Zvolte způsob platby a dopravy a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.
Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzení objednávky.

Stav Vaší objednávky můžete sledovat v uživatelské sekci našeho obchodu, pokud jste se registrovali.

V případě, že Vám e-mail nepřijde, kontaktujte nás, prosím.

Objednávka zboží

1) objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu www.e-oblak.cz (dále jen "e-shop"). K objednání zákazník vybere zboží z nabídky a tu potvrzením odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2) před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

3) v případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně a platí v hotovosti, dodavatel pouze potvrzuje, že je zboží pro zákazníka rezervováno.

4) zboží je dodáváno s řadným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje. Pro platbu v hotovosti je vystaven doklad EET (kterýžto je podle zákona o evidenci tržeb bez neodkladných důvodů odeslán správci daně do 48 hodin).

5) Omalovánky a kalendáře prodávám bez DPH (nejsem plátcem DPH). Ceny jsou uvedené v českých korunách.

6) Všechno nabízené zboží je dostupné do vyprodání zásob. V případě nedostupnosti je o tomto zákazník obratem informován. V případě dotisku omalovánek je pak obratem o novém skladu zpraven.

Závaznost objednávek

1) odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí  s nákupním řádem e-shopu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

2) objednávku lze stornovat a to pouze v případě, pokud již nedošlo k odeslání zboží či není zboží připravené k odeslání. Storno zasílejte na e-mail blanka@e-oblak.cz nebo na telefon: 605458984 (Mgr. Blanka Kučerová). Ráda Vám vyjdu vstříc!

3) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží není skladem. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Způsob dodání zboží

1) zboží je dodáváno v nejkratší možné lhůtě, tj. od přijetí platby do 48 hodin, a to na uvedenou fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.
 

2) v případě dodání zboží na dobírku, expedujeme zboží do 1 až 2 pracovních dní od přijetí objednávky.


3) o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu/smsky, je-li v objednávce uveden.

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby Českou poštou či PPL. Na Slovensko či jiné země EU pak ČP a národní pošty.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

Prosím, abyste při přejímání zboží (většinou je to bublinková obálka), obal zkontrolovali! Pokud je obal poškozený a následně naleznete také poškozené sešity či kalendář, podejte reklamaci na pobočce ČP. Děkuji za pochopení!

Osobní odběr

Osobní odběr je možný po předchozí závazné objednávce a uvedené formy převzetí a úhrady zboží. Sídlíme na adrese: OBLAK | Omalovánky Blanky Kučerové, Věnceslava Metelky 67, 512 11 Vysoké nad Jizerou.

Osobní odběr je možný po domluvení na místě, dnu a času. Proto je možné se na osobním odběru domluvit také na jiném místě.

V případě nevyzvednutí objednaného zboží dále postupujeme jako u nevyzvednuté dobírky, viz níže.

Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy, převezmete zboží (ať již osobně nebo od přepravce).

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat e-shop www.e-oblak.cz (Mgr. Blanka Kučerová, Věnceslava Metelky 67, 512 11 Vysoké nad Jizerou, telefon: 605458984, email: blanka@e-oblak.cz). Bude se jednat o formu jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Toto právo se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.

Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy je nutné řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a odeslat na adresu:
Mgr. Blanka Kučerová, Věnceslava Metelky 67, 512 11 Vysoké nad Jizerou. Pokud přijde výrobek poškozen v důsledku špatného balení, nebude zákazníkovi vrácena celá částka.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud se vzájemně nedohodneme jinak.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy:

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Mgr. Blanka Kučerová, Věnceslava Metelky 67, 512 11 Vysoké nad Jizerou, telefon: 605458984, email: blanka@e-oblak.cz.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží 

Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový text pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

4. Odeslání zboží:

- přiložte fakturu či kopii faktury, na kterou uvedete číslo účtu, kam má být platba vrácena.

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

- nesmí být použité

- musí být nepoškozené

- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

 

Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato!


 

V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.) - viz výše.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle.

Reklamace zboží

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním

 • nesprávným použitím výrobku

 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

V případě, že se na zboží vyskytla vada, prosím, informujte nás telefonicky nebo elektronickou formou na blanka@e-oblak.cz. Do e-mailu napište číslo faktury, název zboží, co nejpřesnější popis vady. Následně zboží zašlete k reklamaci (ne dobírkou!) na adresu OBLAK | Omalovánky Blanky Kučerové, Věnceslava Metelky 67, 512 11 Vysoké nad Jizerou. Ke zboží vložte kopii faktury – daňový doklad, přesný popis vady, číslo účtu v případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady. Reklamační lhůta 30 dní začíná běžet přijetím zboží od dopravce/české pošty v sídle firmy.

Nevyzvednutá dobírka

Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně nákladů spojených s odesláním.

Ochrana osobních dat

(viz § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb.)

Provozovatel internetového obchodu www.e-oblak.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, vyjma České pošty, které jsou poskytnuty tyto údaje: jméno, adresa (maximálně ještě telefonní číslo). Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na blanka@e-oblak.cz.

 

Krásné dny bez mraků, ale OBLAK v batohu!

Děkujeme za přijetí výše uvedených obchodních podmínek.

 

 

OBLAK | Omalovánky Blanky Kučerové

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Blanka Kučerová IČ 72863544
  ,  se sídlem Věnceslava Metelky 67, 512 11  Vysoké nad Jizerou (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce, adresa: Věnceslava Metelky 67, 512 11  Vysoké nad Jizerou, email: blanka@e-oblak.cz .
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou dodavatelé, zasílatelé zboží, účetní.
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (webnode) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.